02:13
Erkak orgazmi bosqichlari

Erkak kipshping orgazmi nisbatan sodda
bo‘lib, ikki bosqichdan: orgazm oldi va
orgazm bosqichidan iborat. Orgazm oldi
bosqichida jinsiy a’zo nihoyatda taranglashib,
qo‘zg‘alish o‘z cho‘qqisiga yetadi. Olatning
bosh qismida qitiqlashda paydo
bo‘ladigandek o‘ziga xos jinsiy hislar yuzaga
keladi. Shunda friksion harakatlar darhol
to‘xtatilsa, birinchi bosqich tormozlanishi va
orgazm to‘xtab qolishi mumkin. Bu usulni
ko‘pchilik er kaklar jinsiy yaqinlikni uzoqqa
cho‘zishda, ayolning jinsiy ehtiyojlarini
butunlay qondirish yoki ayol orgazmini kutish,
ayolning qo‘zg‘alishini kuchaytirish va boshqa
maqsadlarda keng qo‘llaydilar. Birinchi
bosqichning kechishini ruhiy tomondan
nazorat qilish, davomiyligini boshqarib borish
e’tiborli erkak kishi uchun murakkab emas.
Ikkinchi bosqichga o‘tgandan so‘ng orgazm
hislari na-zorat doirasidan chiqib, shaxsni
«qo‘lga oladi». Orgazm hislari tugagunga
qadar shaxsning xatti-harakatlari his
etilayotgan orgazm bilan belgilanadi.
Olat boshida paydo bo‘lgai jinsiy qitiq
olatning mukammal darajada
taranglashishiga, kattalashishiga,
muskullarning qisqarib, urug‘ kanallaridan
maniyning ma’lum tezlikda bo‘linib-bo‘linib
otilib chiqishiga olib keladi. Bu tibbiyotda
eyakulyatsiya deyiladi. Ayol kishidagi toz
pulsatsiyasi erkak kishi tomonidam nihoyatda
ijobiy his etilishi kabi, erkakning
eyakulyatsiyasi vaqtida olatning vertikal ritmik
ravishdagi harakatlari va maniyning qinga
tushishi ayol kishining shirin hislarini yanada
kuchaytiradi, ayol nihoyatda yoqimli ha-
roratni his etadi.
Agar er-xotin bir vaqtda orgazmni his etsa,
ikkalasining lokal organik hislari va umumiy
emotsional holatining sifat jihatdap keskin
yaxshilanishiga olib keladi (bunday hollarda
juftlik so‘z bilan tasvirlash murakkab bo‘lgan
niqoyatda chuqur, shirin, takrorlanmas
darajadagi hislarni boshdan kechiradilar).
Eyakulyatsiya vaqtida urug‘ kanallari
qanchalik siqilgan, taranglashgan bo‘lsa,
hislar ham shunchalik kuchli bo‘ladi. Shuning
uchun orgazm vaqtida ba’zi hislarni
kuchaytirish maqsadida erkaklar orgazm oldi
va orgazm bosqichidagi holat-ni biroz
o‘zgartirib, ongli ravishda maniyning chiqishi-
ni to‘xtatib hissiyotni o‘tkirlashtiradilar.
Juftliklarning bir vaqtda orgazmni his
qilishlarining ustunlik tomonlaridan biri
shundaki, toz pulsatsiyasi, o‘z diametrida
vaqt-vaqti bilai torayayotgan qin nihoyatda
taranglashgan olatni siqadi, olatda naydo
bo‘l-gan o‘tkir sezuvchanlik va maniyning
birmuncha siqilib chiqishi lokal organik
hislarni nihoyatda kuchaytiradi Orgazmniig
o‘ziga xos xususiyatlari. Ayollar orgazmi
lokalizatsiyaga binoan klitor orgazmi, qin
orgazmi va aralash - kombinatsiyalashgan
orgazmlarga bo‘linadi. Er-kak kishi tomonidan
klitorning yetarlicha qo‘zgatilishi va bu
qo‘zg‘atishning boshqa joylarni erkalatish
bilan birgalikda olib borilishi natijasida
ayollarning bir qismi (tez qo‘zg‘aladigan
ayollar) friksion harakatlar-siz ham, hatto olat
qiniga kirmasidan turib ham to‘liq orgazmni
his etishlari mumkin. Bunga klitor orgazmi
deyiladi.
Ayollarning fikricha, klitor orgazmida
tuyuladigan his qin orgazmida tuyuladigan
hisdan ustun turadi. Qin orgazmi bir necha
bor takrorlanadigan bo‘lsa, yushtor orgazmi
(ayrim o‘ta ehtirosli ayollardan tashqari)
ko‘pchilik ayollarda bir jinsiy yaqinlikda
bittadan ortiq bo‘lmay-di. Ammo, yuqorida
aytilganidek, kuchi, intensivligi bitta maylning
o‘zida kuzatiladigan qin orgazmidan ikki
barobar kuchli bo‘ladi. Ko‘pchilik erkaklar
jinsiy hayotida ayolining yushtor orgazmni his
etmasligi ularning jinsiy tajribasizligidan kelib
chiqadi. Friksion harakatlar natijasida ayolda
yuzaga kela-digan orgazm qin orgazmi
deyiladi. Qin orgazmi keng tarqalgan bo‘lib,
hatto jinsiy hayot tajribasi kam bo‘l-ganlar
ham qin orgazmini biladi (agar, umuman,
orgazm nimaligini bilsa, hayotida his etgan
bo‘lsa). Ammo, shu bilan birga, qin orgazmini
har bir jinsiy yaqinlikda his etish erkak va
ayoldan ma’lum bilim, fahm-farosat, ko‘nikma
va malakalarni talab qiladi. Bu masalada key-
inroq batafsil to‘xtalib o‘tamiz.
Qin, klitor orgazmining qo‘shilib kelishi yoki,
aniqrog‘i, erkak kishi tomonidan klitorning
maksimal qo‘zg‘atshshshi va parallel ravishda
friksion harakat- larni davom ettirish
natijasida kombinatsiyalashgan orgazm
yuzaga kelishi mumkin. Cho‘zilgan-
to‘lqinsimon orgazm, odatda, nihoyatda ehti­
rosli, katta jinsiy ehtiyojga ega bo‘lgan
ayollarda kuza-tiladi. Bunday ayollarning
orgazmlari juda tez va oson yuzaga kelib,
orgazmlar orasida jiddiy tanaffusni talab
qilmaydi va bir-biriga ulanib ketaveradi.
Ayollarning ma’lum qismida bir martalik
orgazm ku-zatiladi. Qo‘zgalish kuchayib,
friksion harakatlar, erkak kishi tomonidan
erogen zonalarining silanishi natijasida ayol
orgazmni his etib, so‘ngra jinsiy tanaffussiz
takror orgazmni his eta olmasa, bunday
orgazm bir martalik orgazm deyiladi.
Orgazmdan so‘ng bunday ayollarda qo‘zgalish
keskin susayib, nolga tenglashadi. Orgazm
grafigi erkaklar orgazmiga o‘xshash bo‘ladi.
Orgazm bosqichlaridagi isixofiziologik holat.
Orgazmni his etayotgandagi emotsional holat
va hissiyotga kura ayollar nihoyatda
ta’sirchan, o‘rtacha va mutlaqo his-ha-
yajonsiz toifalarga bo‘linadilar. Hissiyotlilik
ayolning ehtirosi toifasiga, hissiyot kuchiga,
yoshiga, fiziologik holatiga, milliy hayot
tarzlariga va jinsiy yaqinlik bo‘la-yotgan
shart-sharoitga bog‘liq. Shuiing uchun
ayolning jinsiy hissiyotini to‘gridan-to‘gri
biologik ehtirosi orqali belgilash xatodir. O‘ta
ta’sirchan yoki o‘rtacha ta’sirchan
(ekspressiv) bo‘lgan ayollarda orgazm oldi va
orgazm bosqi-chida kuyidagilarni kuzatish
mumkin: - turli ovozlar chiqarish, baqirish,
yig‘lash; - erini chimchilashi, tirnashi,
yumdalashi, urib tashlashi, itarib tashlashi,
qattiq quchoqlab olishi; ko‘zning kattayishi,
yumilishi (ko‘pchilik ayollarda uchraydi);
erkakni tishlashi, o‘pishning so‘rishga
aylanishi; - hushidan ketgan kabi holatga
tushishi, fiziologik, soxta hushidan ketishi; -
«jonginam», «azizim», «bunchalar yaxshi»
kabi qalb so‘zlarning samimiy va beixtiyor
aytilishi va boshqalar. Ekspressiv bo‘lmagan
ayollarda yuqoridagi emotsional xatti-
harakatlarning bittadan ortig‘i kuzatilmaydi.
Ekspressivlik qanday bo‘lishidan qat’i nazar,
barcha ayollar organizmida quyidagi
o‘zgarishlar zaruriy ra-vishda yuzaga keladi:
terining qizib, qizarib ketishi; barcha
sekretsiya bezlari ishining kuchayishi, so‘lak
bezlari konsentratsiyasining oshishi; tomir
urishiniig bir miiutda 110—180 taga yetishi;
sistologik qon bosiminiig 30-80 mm,
diastolik-ning 20-40 mm simob ustuniga
oshishi; o‘pka giperventilyatsiyasi; - ayolning
jinsiy a’zosidagi toz
pulsatsiyasiningbachadondagi bosimi
pasayishi, qindagi bosiminiigoshishi va
natijada «pipetku effektniy» yuzaga
keltiradigan bosim muvozanatsizligining
yuzaga kelishi, bachadonniig orqaga, yuqoriga
surilishi, bachadon bo‘ynining uzayishi va
bachadon bo‘ynidagi shilliq «tiqin» ning qinga
chiqib, bachadon bo‘ynining bo‘shashi va
maniyning bachadon tanasiga kirishiga
optimal sharoitni yuzaga keltirishi.
Ekspressivlik jihatidan ayollarni tasnif qilish
nihoyatda shartli bo‘lib, bu guruhlar orasida
bir necha oraliq guruhlar ham mavjudligini
unutmaslik kerak. Hatto bir ayolning o‘zi
ma’lum yoshda nihoyatda ekspressiv bo‘lishi
va ma’lum yillardan so‘ng o‘rtacha ekspressiv
holatga tushishi yoki aksincha bo‘lishi ham
mumkin. Bu nihoyatda ko‘p omillarga bogliq.
Jinsiy ehtiyojlari, jinsiy xulqi, jinsiy hayotdagi
o‘ziga xoslik, orgazmni his etish xususiyatlari
jihatidan ayollar erkaklarga nisbatan
nihoyatda murakkab va xilma-xil. Buni
erkaklar unutmasliklari va o‘z jufti halolining
oilaviy hayotda ham, jumladan, jinsiy hayotda
ham o‘ziga ma’lum bo‘lmagan tomonlarini
ochishiga yordam berishlari lozim.
Просмотров: 12298 | Добавил: Sayyod_Bek | Рейтинг: 0.0/0
Eng ko'p o'qilganlar
Материалов за текущий период нет.
Homiladorlik Taqvimi
Saytdan izlash
So'rovnoma
Saytning yangi ko'rinishi yoqdimi ?
Всего ответов: 3
Saytga Kirish

Hisobot


Reklama